Traballando con Eutropio


Nesta sección faremos unha recopilación de extractos do texto dese autor, clasificándoos segundo o esquema proposto, e ilustrando así os apuntes da gramática latina.
Propónse que sexan os propios alumnos os que colaboren nesta sección.
Utiliza o seguinte formato:
  • negriña para o texto latino
  • paréntese para ubicar o texto no libro e capítulo
  • cursiva para a tradución ao galego

Exemplo:
Dimissis exercitibus (Liber VI, 19). Licenciado o seu exército, despois de licenciar ao seu exército.

  • Usa o símbolo (...) para indicar a elisión de parte do texto:

Exemplo:
Rediens ex Gallia victor (...). (Liber VI, 19). No seu regreso dende a Galia coma vencedor / regresando vencedor dende a Galia (...)