Os termos máis habituais nas fábulas de Fedro:

Animais:

Vulpes, is: "raposo/a"
Opera, ae: "o tempo" (...) et perdunt operam et derindentur turpiter (...) non so perden o tempo senon que son burlados vergonzasamente. (..)
Persona tragica: "máscara tráxica"
Praemium: "recompensa"
Pretium: "recompensa"