Oracións de infinitivoLIBER III

Subordinadas substantivas de O.D.

  • Escribe un exemplo!

Subordinadas substantivas de SUXEITO.

  • Escribe un exemplo!

LIBER VI

Subordinadas substantivas de O.D.

  • Caesar (...) coepit poscere alterum consulatum. (Liber VI, 19). César empezou a reclamar outro consulado.
  • (...) poscere alterum consulatum (...) (Liber VI, 19) (...) a reclamar outro consulado (...)
  • (...) dixitque Caesar nec Pompeium scire vincere (...). (Liber VI, 20). (...) e César dixo que Pompeio non sabía vencer (...).

Subordinadas substantivas de SUXEITO.

LIBER VII

Subordinadas substantivas de O.D.

  • Escribe un exemplo!

Subordinadas substantivas de SUXEITO.

  • Escribe un exemplo!