Uso atributivo: equivale a un adxectivo ou a unha oración de relativo

Arripuit illa prope iacentem surculum (Fedro)

Uso substantivado:

Pon un exemplo