Inde Nisibin profectus (...). (Liber VI, 9). Partindo dende aquí ata Nisibin (...)

(...)Isauros quoque adgressus (...) (Liber VI, 2). Despois de atacar tamén ós Isauros.

(...)Adgressus est(...) ( Liber VI, 3).(...)Despois de atacar(...)

Fugatus Antonius (...) (Liber VII, 2) Despois de fugarse Antonio (..)

(...) confossus est (...) (Liber VI, 25) (...) foi atravesado (...)

(...) iudicatus est (...) (Liber VII, 1) (...) foi declarado (...)

(...) reparata sunt (...) (Liber VII, 1) (...) reanudáronse (...)

(...) susceptus est (...) (Liber VII, 2) (...) foi acollido (...)

(...) occisus est (...) (Liber VII, 2) (...) foi asasinado (...)

(...) ingens bellum in Sicilia commotum est (...) (Liber VII, 4) (...) foi promovida unha gran guerra en Sicilia (...)

(...) interfectus est (...) (Liber VII, 6) (...) foi asasinado (...)

(...) sepultus est (...) (Liber VII, 16) (...) foi sepultado (...)

(...) consumpta est (...) (Liber VII, 15) (...) foi extinguida (...)

(...) electus est (...) (Liber VII, 15) (...) foi elixido (...)