Usos do participio concertado


LIBER III

Uso atributivo

 • Busca un exemplo

Uso predicativo

 • Busca un exemplo

Uso substantivado

 • Busca un exemplo

Uso de oración subordinada

 • (...) consulum cum exercitu venientium (...) (Liber III, 14) Aos cónsules que chegaban co exército.

 • Hannibal in Italia Cn. Fulvium consulem subito adgressus cum octo milibus hominum interfecit. (Liber III, 14). Anibal en Italia atacando por sorpresa ao cónsul Cneo Fulvio matouno xunto con oito mil homes.
LIBER VII

Uso atributivo

 • Busca un exemplo

Uso predicativo

 • Genituram filiorum ita cognitam habuit (...). (Liber VII, 20) Tivo tal coñecemento do horóscopo dos seus fillos (...).

Uso substantivado

 • Busca un exemplo!

Uso de oración subordinada

 • (...) Conscendenti Capitolium laevus incederet (...). (Liber VII, 13) Marchando a súa esquerda cando subía ao Capitolio.
 • In re militari nihil omnino ausus Britanniam paene amisit. (Liber VII, 14) Non atrevéndose a nada en asuntos militares, case perdeu Britania.

LIBER VI

Uso atributivo

 • Busca un exemplo

Uso predicativo

 • Busca un exemplo

Uso substantivado

 • Rediens ex Gallia victor (...). (Liber VI, 19). No seu regreso dende a Galia coma vencedor / regresando vencedor dende a Galia (...)

Uso de oración subordinada

 • Revertens triumphum accepit (...) (Liber VI, 3). Ao volver aceptou o triunfo (...)
 • Caesar enim rediens ex Gaellia victor. (Liber VI, 19). César, ao regresar como vencedor.
 • Ergo Lucullus repetens hostem fugatum(...)(Liber VI,9). Así pois Lucullo, volvendo marchar contra o inimigo (...)
 • Timens fortunam ceterorum. (Liber VI, 1) Temendo a fortuna dos demais, mentras temía a fortuna dos demais.
 • Caesar vacuam urbem ingressus dictatorem se fecit. (Libro VI, 20). César despois de entrar na cidade vacía fíxose dictador.
 • Inde Romam regressus (Libro IV, 23). Tendo regresado dende alí a Roma.
 • (...) Rediens trans Euphraten crebris proeliis vinceret. (Liber VI, 18). (...) regresando vencía aos persas ao outro lado do Eúfrates, en numerosos combates.