Correlación: non só, senón tamén...


Et...et: non só, senon tamén. Ex. Eutropio Liber VII, 14.: (...) qui Romanum imperium et deformavit et diminuit (...)