Usos de ut, cum e quod


LIBER II

Cum

Cum histórico

 • Quam cum Regulus nollet nisi durissimis condicionibus dare (...) (Liber II, 21) E como Regulo non lle quixese dar a paz a non ser baixo durisimas condicións (...)
 • Sed cum in Africam transissent (...) (Liber II, 21) Pero tendo cruzado a África (...)

Ut

Uso de ut con valor finalUso de ut con valor completivo


Uso de ut con valor consecutivo


LIBER III


Ut

Uso de ut con valor final

 • (...) Romani etiam Carthaginem miserun, ut mandaretur Hannibali, ne bellum contra socios populi Romani gereret. (...) (Liber III,7) (...) Pero os romanos enviaron a Cartago para que fose ordenado a Aníbal, que non fixese os legados (...)
 • (...) In Hispania (...) Hasdrúbal remanserat (...), ut eum totam Afris subigeret (...) (Liber III, 11) Hasdrúbal permanecera en Hispania para sometela toda aos Africanos.

Uso de ut con valor completivo (que)

 • (...) Denuntiaverunt, ut bello abstineret. Advertíronlle que deixase a guerra.
 • (...) Hannibal Romanis obtulit, ut captivos redimerent (...) (Liber III, 11) Aníbal ofreceu aos Romanos que pagasen un rescate polos prisioneiros (...)

Uso de ut con valor consecutivo

LIBER VI

Ut

Uso de ut con valor finalUso de ut con valor completivo (que)


Quod

Busca un exemplo!

Cum

Cum histórico

 • (...) et cum circa Carras contra omen et auspicia dimicasset (...) (Liber VI, 18). E despois de que houbese loitado preto de Carras cos presaxios e augurios en contra (...)
 • cum tantorum regnorum victor redisset (Liber VI, 10). Tendo regresado como vencedor de tantos reinos.
 • cum procubuisset ad genua Pompeii(..) (Liber VI, 13). Despois de que se houbese postrado ante os xeonllos de Pompeio.
 • Sed cum se inde Mithridates Cyzicum transtulisset(...) (Liber VI,6).Pero despois de que Mitridates houbera cruzado dende alí ata Cízyco(...).
 • Cum Sulla rem publicam composuisset (...) (Liber VI, 1). Despois de que houbese pacificado Sila a repúbica.
 • Et cum venisset in Syriam (...) (Liber VI, 14). Despois de que houbese chegado a Siria.
 • (...) cum impar pugnae solus Metellus putaretur(...) (Liber VI,1).(...)Despois de que houbese pacificado,tendo pacificado(...)
 • Sed cum se inde Mithridates Cyzicum transtulisset (...) (Liber VI, 6) pero despois de que Mithridates cruzara Cycico (...)
 • Cum ergo et honores ex sua praestaret, qui a populo antea deferabantur , nec senatui ad se venienti adsurgeret aliquae et paene tyrannica faceret, (...) (Liber VI, 25) Así pois despois de que concedese cargos honoríficos adende a súa vontade, os cales antes eran ofrecidos polo pobo, e como non se incorporarba ante o Senado á súa chegada e como facía outras cousas despóticas e case tiránicas, (...)
 • (...) cum senatus die inter ceteros venisset ad curiam (...) (Liber VI, 25) (...) despois de que houbese chegado á curia entre outros o día da sesión do senado (...)

LIBER VII

Cum

Cum Histórico
 • (...) Cum omnes ad Augustum transirent (...) (Liber VII, 7) Ao pasarse todos ao bando de Augusto
 • (...) Cum instarent Parthi fugienti (...) (Liber VII, 6) Ao perseguilo os partos mentres fuxía
 • (...) Cum antea regnum fuisset (...) (Liber VII,10) Tendo sido antes un reino
 • (...) Cum Mazaca antea vocaretur (...) (Liber VII, 11) Chamandose antes Mazaca.
 • (...) Cum adversum cunctos ingenti avaritia, libidine, crudelitate saeviret (...) (Liber VII, 12) Como se mostrara moi cruel pola súa grande avaricia
 • (...) Cum septuagesimum et tertium annum ageret aetatis (...) (Liber VII,16) Al cumplir setenta y tres años de edad.
 • (...) Nam cum isdem temporibus, quibus Otho Galbam occiderat, etiam Vitellius factus esset
a Germanicianis exercitibus imperator
(...) (Liber VII,17) Después de que Vitelio fuese nombrado emperador del ejercito Germano en el mismo tiempo que Otón asesinó a Galba.

Cum Concesivo
 • (...) Cum victus esset, ingentes tamen copias ad bellum haberet (...) (Liber VII, 17) Ao seres vencido, aínda que contaba con grandes tropas.

Ut

Subordinación consecutiva:
 • (...) Ac sic inter eos divisa est tres publica, ut Augustus Hispanias, Gallias et Italiam teneret (...) (Liber VII, 3) E así foi dividida a República entre eles, de maneira que Augusto tivese as provincias de Hispania, da Galia e Italia (...)
 • (...) Tanto autem amore etiam apud barbaros fuit, ut reges populi Romani amici in honorem eius conderet civitates (...) (Liber VII, 10) Gozou de tanto afecto entre os barbaros, que os reis amigos do pobo romano fundaron cidades no seu honor.
 • (...) Tam civilis autem circa quosdam amicos extitit, ut etiam Plautium, (...) triumphantem ipse prosequeretur (...) (Liber VII, 13) Mostrouse tan amable con algúns dos seus amigos, que mesmo acompañou a Plaucio cando celebraba o triunfo.
 • (...) Urbem Romam incendit ut spectaculi eius imaginem cerneret, (...) (Lober, VII, 14) Incendiu a cidade de Roma para contemplar a imaxe deste espectáculo.
 • (...) Successit huic Nero, ut qui exemplo Caligulae in calidis et frigidis lavaret unguentis, (...) (Liber VII, 14) Sucedeuno a este Nerón, que seguindo o exemplo de Calígula lavávase en perfumes quentes e fríos.
 • (...) Pecuniae tantum avidior fuit, ita tamen, ut eam nulli iniuste auferret (...) (Liber VII, 19) Só foi moi ávido de riquezas, de maneira que, a ninguén llas quitou inxustamente.

Quod

Busca un exemplo!